Αρχική

Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του Τμήματος Ψηφιακής Ιστορικής Εκπαίδευσης του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Τμήμα φιλοδοξεί να αποτελέσει φορέα επιστημονικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών στο αντικείμενο της Ψηφιακής Ιστορίας, μέσω της ανάπτυξης επιμορφωτικών προγραμμάτων, της δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και της πραγματοποίησης έρευνας στον χώρο της Ψηφιακής Ιστορίας και των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Σταδιακά θα προστίθεται επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τους τρεις τομείς ενδιαφέροντος:

τη σύνδεση της ιστορίας με τη γεωγραφία μέσω ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών,

την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ιστορίας και

τη χρήση του κινηματογράφου στη διδασκαλία της ιστορίας σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019, το Τμήμα είναι μέλος του International Network Popular Uses of the Past (POPUP).